NEC

S17 Voice Class Assignments


VOICE CLASS TEACHER ASSIGNMENTS SPRING 2017

All locations TBA

Chris Carbin

CLASS

Wednesday 6-7

Fan, XueYing
Hsieh, Chia-Ying
Valrani, Tania
Yang, Chun Yuan
Zhang, Weilu

STUDIO

Fridays

12pm Blackwell, Lavell Vance
12:30pm Han, Jiyeon
1pm Wang, Chenguang
1:30pm Gong, Xue (Maxine)

Alyssa Weathersby

STUDIO

Mondays

4pm Ding, Xue (Annie)
4:30pm Yin, Oukalin

Wednesdays

6pm David Nelson
6:30pm Micah Gharvi

Rachel Webb

STUDIO

Wednesdays

12pm Edsinga, Linda
12:30pm Li, Jinghao
1pm Chen, Qianqian
1:30pm Chen, Tong
2pm Pool, Brittnee
2:30pm Raspe, Alix

Dan Lyng

STUDIO

Thursdays

10:30am Zhou, Yinzi
11am Lin, I-Chien
11:30am Wang, Hao
12pm Huang, YuTang
12:30 Bi, Ran
1pm Kim, Yeonkyung

Fridays

1pm Ban, Ga Eun
1:30pm Cheng, Meng-Hsien
2pm Amos, Douglas
2:30pm Jung, Haeun
3pm Jiang, Yiliang
3:30pm Kim, Minjoo

Christon Carney

CLASS

Thursdays 5-6pm

Kim, Hyojin
Shatilova, Anna
Yun, SoHui

STUDIO

Tuesdays

5pm Wang, Wenjie
5:30pm Jiang, Xinrui

Allyn McCourt

STUDIO

Mondays

4pm Shayte, Michael
4:30pm Chen, Yiqiao
5pm Feng, Liucong Pamela
5:30pm Wang, Chen